Board Responsibilites

  • Styrelsen sammanträder ca 3 gånger per termin och har målet att arrangera 2 stormöten då alla föräldrar på skolan är välkomna.
  • Styrelsen träffar regelbundet rektor för att diskutera aktuella frågor som kommit fram genom föräldrar eller genom omvärldsbevakning.