History

IES Nacka startades hösten 2010. Under hösten började ett antal föräldrar arbeta för bildandet av en föräldraförening vid skolan.
Det första året var skolan helt ny, inga föräldrar kände varandra sedan tidigare. Fokus låg därför på att lära känna skolan vision och arbetsformer samt rektor.
Skolan har växt enormt och är nu inne på sitt sjätte läsår. Föräldraföreningen har också utvecklats parallelt med skolan, tillsammans med skolans elever och personal.