PA’s Vision

  • Föräldraförningens främsta mål är att bidra till att göra våra barns år på IES Nacka till en ännu bättre tid.
  • Föräldraföreningen kan tillsammans med skolan genomföra aktiviteter för eleverna.
  • Föräldraföreningen omvärldsbevakar skolrelaterade frågor och tar vid behov upp dem med skolans ledning.